Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη κ. Δημητρίου για το Νοέμβριο

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 10:04

Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη κ. Δημητρίου για το Νοέμβριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ NOEMΒΡΙΟΥ 2021 ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ

02/11/2021

ΑΘΗΝΑ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἐργασίες  Διαρκοῦς  Ἱ. Συνόδου

ΤΕΤΑΡΤΗ

03/11/2021

ΑΘΗΝΑ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἐργασίες  Διαρκοῦς  Ἱ. Συνόδου

ΠΕΜΠΤΗ

04/11/2021

ΑΘΗΝΑ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἐργασίες  Διαρκοῦς  Ἱ. Συνόδου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05/11/2021

ΑΘΗΝΑ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

07/11/2021

ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ

Ὂρθρος – Θ. Λειτουργία                08:15 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

07/11/2021

ΕΣΠΕΡΑΣ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ

Ἱ. Ναός Ταξιαρχῶν

Μέγας Ἑσπερινός                           07:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

08/11/20201

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Ἱ. Ναός Ταξιαρχῶν

Ὂρθρος – Θ. Λειτουργία                08:00 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

14/11/2021

ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ

Ἱ. Ναός Ἁγ. Χαραλάμπους

Ὂρθρος – Θ. Λειτουργία                08:15 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

20/11/2021

ΛΕΙΒΑΔΙ

Ὂρθρος – Θ. Λειτουργία                 08:15 π.μ.

40ήνθημερον Μνημόσυνον π. Σωτηρίου Μαρκάτου

ΣΑΒΒΑΤΟ

20/11/2021

ΕΣΠΕΡΑΣ

ΣΚΙΝΕΑΣ

Μέγας Ἑσπερινός                            06:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

21/11/2021

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου – Σισσιωτίσης

Ὂρθρος – Θ. Λειτουργία                 08:15 π.μ.

Δοξολογία Ἑορτῆς Ἐνόπλων  Δυνάμεων   

ΤΕΤΑΡΤΗ

24/11/2021

ΦΡΑΓΚΑΤΑ

Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης

Μέγας Ἑσπερινός                            06:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

27/11/2021

ΕΣΠΕΡΑΣ

Ἐκδήλωσις Ἱ. Μητροπόλεως

Δημ. Θέατρον «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Θά τηρηθοῦν αὐστηρῶς τά προβλεπόμενα ὑγειονομικά μέτρα.

(Φ.Ε.Κ.  5401/Β΄/ 20-11-2021)

Ἐκδήλωσις διά τά 200 χρόνια ἀπό τῆς Ἑπαναστάσεως τοῦ 1821.

Ὣρα ἐνάρξεως:                                07:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

28/11/2021

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός

Ὂρθρος – Θ. Λειτουργία                 08:15 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

29/11/2021

EΣΠΕΡΑΣ

Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου

Μέγας Ἀρχιερατικός  Ἑσπερινός     07:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

29/11/2020

ΕΣΠΕΡΑΣ

Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου

Ἱερά Ἀγρυπνία                                 09:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ

30/11/2021

Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου

Ὂρθρος  -  Θ. Λειτουργία                08:30 π.μ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ