Με το ποινικό μητρώο στο χέρι...

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 21 Απριλίου 2012 19:52

Με το ποινικό μητρώο στο χέρι...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όπως οι κ.κ. φίλοι μου προσκομίσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 και ώρες 09:00-15:00, στο γραφείο των αποχετεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα:

Δευτέρα 23 Απριλίου οι από Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου και Ομαλών,

Τρίτη 24 Απριλίου οι από Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς,

Τετάρτη 25 Απριλίου οι από Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόνων

Πέμπτη 26 Απριλίου οι από Δημοτική Ενότητα Σάμης

Παρασκευή 27 Απριλίου οι από Δημοτική Ενότητα Παλλικής

Δευτέρα 30 Απριλίου οι από Δημοτικές Ενότητες Ερίσου και Πυλάρου

Επίσης γίνονται δεκτά και αντίγραφα ποινικού μητρώου που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς αρκεί η σφραγίδα αποστολής του ταχυδρομείου να αναγράφει ημερομηνία μέχρι 30 Απριλίου 2012.

Προσοχή:

Εξαιρούνται από τη προσκόμιση του ποινικού μητρώου κοινοί φίλοι με το «πλην» πολιτικό παράγοντα.

Ο υπεύθυνος των αποχετεύσεων

Θεόφιλος Μιχαλάτος

(ιδιότητα για κάποιους υποτιμητική, αλλά για μας ιδιότητα σημαντικής προσφοράς στον πολίτη).