Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αργοστολίου: Κατάρτιση μητρώου οχημάτων-μηχανημάτων για διαχείριση εκτάκτων αναγκών

Δήμος Αργοστολίου: Κατάρτιση μητρώου οχημάτων-μηχανημάτων για διαχείριση εκτάκτων αναγκών

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 17:21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σελίδα 10 από 641