Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 14:11

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 21η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00, σύμφωνα με την αριθ . Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/6. 11. 20 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’4899) “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας” προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση της 222/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με « 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 του Δήμου Αργοστολίου (περιέχεται και η 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 21) .

Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

2.Επιχορήγηση του Σωματείου με την επωνυμία: «ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ – ΛΥΣΙΠΠΗ»

Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

3.Έγκριση της αριθ αριθμ 05/2021 απόφασης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς & Ιθάκης σχετικά με την προσωρινή επαναλειτουργία του Μουσείου .

Εισήγηση :Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου .

4.Τροποποίηση της 70/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη Χρησιδανείου με Κληροδότημα Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ .

Εισήγηση : Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γεώργιος Τσιλιμιδός.

5.Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης της Καταλληλότητας και Επιλογής Χώρων για την Ανέγερση Διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής Γεώργιος Τσιλιμιδός

6.Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής Γεώργιος Τσιλιμιδός

7.Εισήγηση για παροχή έτοιμων γευμάτων για τους επωφελούμενους του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για την καλοκαιρινή περίοδο .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής Γεώργιος Τσιλιμιδός

8.Επικαιροποίηση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Αργοστολίου .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Διονύσιος Μινέτος

9.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση Κουφωμάτων Α' ορόφου Δημοτικού Καταστήματος Αργοστολίου »
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

10.Ορισμός επιβλεπόντων – επιτροπών φυσικού εδάφους του έργου : Εργασίες τοποθέτησης συνθετικού Χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες ανακαίνισης γηπέδου Διλινάτων»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

11.Επικαιροποίηση της αριθ 80 /21 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο : «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου ». ( Επαναφορά του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο με την θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής )
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

12.«Έγκριση Πρακτικού Ακαταλληλότητας Οχημάτων Δήμου Αργοστολίου και συνέχιση των διαδικασιών απόσυρσης & διαγραφής τους»
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Σπύρος Σαμούρης .

13.Σχετικά με αίτημα των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Αργοστολίου
για την μετατροπή των συμβάσεων τους σε ΙΔΑΧ με νομοθετική ρύθμιση.

Εισηγητής : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 »