Μεγάλες παρεμβάσεις στη δημοτική οδοποιία των κοινοτήτων του Δήμου Αργοστολίου - Γεγονός 3 δεσμεύσεις Θεόφιλου

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021 22:10

Μεγάλες παρεμβάσεις στη δημοτική οδοποιία των κοινοτήτων του Δήμου Αργοστολίου - Γεγονός 3 δεσμεύσεις Θεόφιλου

Τρεις σημαντικές προεκλογικές δεσμεύσεις του Δημάρχου Αργοστολίου υλοποιούνται αυτές τις ημέρες.

  • Η δέσμευση ότι η διάθεση των πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στα χωριά μας θα πρέπει να γίνεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο, με τη χρήση πληθυσμιακών κριτηρίων,
  • Η δέσμευση ότι η διάθεση του 80% των πιστώσεων των ΑΠΕ θα πρέπει να γίνεται στα χωριά στα οποία είναι εγκατεστημένα τα Αιολικά Πάρκα όπως ο σχετικός νόμος ορίζει, και
  • Η δέσμευση ότι οι Κοινότητες θα πρέπει να παίρνουν τα χρήματα που τους αναλογούν και να έχουν τη δική τους δυνατότητα να προτείνουν και να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και όχι να εξαρτώνται από το Δήμο.

Μετά από διάστημα 10 ετών, οι πιστώσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), με τους οποίους επιχορηγείται ο Δήμος για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών του (πρώην ΣΑΤΑ), καθώς και οι πιστώσεις από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ στις Κοινότητες του Δήμου Αργοστολίου.

Το έργο Δημοτική Οδοποιία Δήμου Αργοστολίου έτους 2020 προϋπολογισμού 353.454,63που εκτελείται αυτές τις ημέρες περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε οδικές υποδομές που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που εκτελούνται είναι οι εξής:

  • Τσιμεντοστρώσεις χωμάτινων οδών σε 24 θέσεις συνολικής επιφάνεια 4986 m2και συνολικού μήκος 1.160 m2.
  • Ανακατασκευή φθαρμένων οδοστρωμάτων σε 2 θέσεις, συνολικής επιφάνειας 1.400m2 και συνολικού μήκος 330m.
  • Επενδύσεις – επιστρώσεις πλακών σε σοκάκια και κοινόχρηστες σκάλες σε 23 θέσεις συνολικής επιφάνειας 2.230m2.
  • Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης – λιθοδομών σε 2 θέσεις συνολικού μήκους 22m.

Οι Κοινότητες του Δήμου Αργοστολίου έχουν μείνει πίσω σε μια σειρά από μικρές αλλά σημαντικές υποδομές «καθημερινότητας». Η προσπάθεια να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος χρόνων συνεχίζεται και το 2021. Σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις τόσο στα δημοτικά κτίρια τω Κοινοτήτων όσο και στην τοπική οδοποιία.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1623232123523162323212352616232322874581623232310735ΚΑΡΟΥΖΑ 2ΚΑΡΟΥΖΑ 4ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ 1ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ 2ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ 3ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ 4ΛΑΚΗΘΡΑ 1ΛΑΚΗΘΡΑ 2ΛΑΚΗΘΡΑ 3ΜΑΖΑΡΑΚΑΤΑ 2ΜΑΖΑΡΑΚΑΤΑ 5ΜΕΤΑΞΑΤΑ 1ΜΕΤΑΞΑΤΑ 2ΜΕΤΑΞΑΤΑ 4ΠΕΣΣΑΔΑ 1ΡΙΓΑΝΗ 1ΡΙΓΑΝΗ 2ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ 1ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ 2

Έγγραφο1 page 0001

 
fraport-mobile