Ο Δήμος Αργοστολίου συμμετέχει στην κινητοποίηση για τους Δασικούς Χάρτες - Κλειστές την Τετάρτη 14/4 οι υπηρεσίες του για τους πολίτες

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 09:26

Ο Δήμος Αργοστολίου συμμετέχει στην κινητοποίηση για τους Δασικούς Χάρτες - Κλειστές την Τετάρτη 14/4 οι υπηρεσίες του για τους πολίτες

 

Ο Δήμος Αργοστολίου,

σε εφαρμογή της 3-1γ/07.04.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων,

Συμμετέχει

στην κινητοποίηση των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το θέμα της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών και τις επιπτώσεις τους στους κατοίκους των νησιών μας.

Ο Δήμος Αργοστολίου αύριο Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 θα έχει τις υπηρεσίες του ΚΛΕΙΣΤΕΣ για τους πολίτες

Ζητούμε άμεσα:

Ι. Να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο σύνολο της Περιφέρειας των Ιόνιων Νήσων,

ΙΙ. Να ανασυνταχθούν οι δασικοί χάρτες στο σύνολο της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να διορθωθούν όλα τα αναφερθέντα στην απόφαση της Π.Ε.Δ.Ι.Ν. στοιχεία,

ΙΙΙ. Να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία και να ληφθεί υπόψη το ειδικό καθεστώς αναφορικά με το τεκμήριο της κυριότητας του Δημοσίου που επικρατεί στα Ιόνια Νησιά,

ΙV. Η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων να αυξηθεί σε 8 μήνες, πλέον 2 μήνες για τους διαμένοντες στο εξωτερικό από την ανάρτηση των (νέων) χαρτών. Η δε έναρξη της σχετικής προθεσμίας να ανασταλεί έως ότου αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Από το Γραφείο Δημάρχου

Παρακάτω διαβάστε το ψήφισμα της ΠΕΔΙΝ για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών 

Θέμα: «Ψήφισμα για την Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών Ιονίων Νήσων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 07 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00, με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 478/31.03.2021, πρόσκληση του Προέδρου της κου Αλέξανδρου Παρίση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν δεκαπέντε (15) από τα εικοσιένα (21) μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ:

Παρόντες:

 1. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Αργοστολίου
 2. Ιωάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 3. Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 4. Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
 5. Γεώργιος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
 6. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας
 7. Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου
 8. Γεώργιος Κατσιβέλης, Δήμαρχος Ληξουρίου
 9. Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης, Δήμαρχος Σάμης
 10. Διονύσιος Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης
 11. Δημήτριος Μεταλληνός, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 12. Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, Γραμματέας, Δημοτ. Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας
 13. Ιωάννης Πιέρρης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 14. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Δημοτ. Σύμβουλος Λευκάδας
 15. Διονύσιος Τρούσσας (Ντάσσης), Δημοτ. Σύμβουλος Ζακύνθου

Απόντες:

 1. Νικήτας Αρετάκης, Δήμαρχος Ζακύνθου
 2. Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
 3. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δήμαρχος Παξών
 4. Γεράσιμος Φόρτες, Δημοτ. Σύμβουλος Αργοστολίου
 5. Γεώργιος Καλούδης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 6. Στυλιανός Σπαθής, Δημ. Σύμβουλος Σάμης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης δίνει το λόγο στον κο Κωνσταντίνο Λέσση, Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη ότι:

Οι δασικοί χάρτες, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί είναι εσφαλμένοι και δεν έχουν λάβει υπόψη πάρα πολλά δεδομένα (οριοθέτηση οικισμών, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ελαιοκομικό μητρώο κλπ.) με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις εντός οικισμών να έχουν χαρακτηρισθεί δασικές. Πρέπει να ληφθεί κάθε νομική και τεχνική πρόνοια ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 θα κλείσει, ενώ θα αποκλεισθεί και ο κεντρικός οδικός του άξονας. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης προς την Κεντρική Κυβέρνηση για την προστασία των δικαιωμάτων της ιδιωτικής περιουσίας των δημοτών καθώς και τη διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων επί των δημοτικών ακινήτων. Προτείνεται δε, να κλείσουν όλοι οι Δήμοι των Ιονίων Νήσων την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών κατά τη διάρκεια της οποίας ειπώθηκαν τα ακόλουθα:

 1. Το ότι δόθηκε εξάμηνη παράταση για την υποβολή ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες και το ότι μειώθηκε κατά 50% το παράβολο είναι θετικό αλλά όχι το μείζον. Το πιο σημαντικό είναι με ποιους ορθοφωτοχάρτες και με ποια κριτήρια θα χαρακτηριστούν οι εκτάσεις δασικές ή μη.
 2. Τα λάθη των δασικών χαρτών που έχουν αναρτηθεί είναι μεγάλα ενώ οι ενστάσεις δεν γίνονται δεκτές εάν δεν υποβληθούν από μηχανικούς, κάτι που σημαίνει κόστος για τον κάθε πολίτη.
 3. Δεν έχει ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς για την κυριότητα των δασικών εκτάσεων των Ιονίων Νήσων.
 4. Πρέπει να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις,
 
   

 • Θα πρέπει να ερωτηθούν τα Δημοτικά Συμβούλια για το προτεινόμενο κλείσιμο των Δήμων.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ κος Αλέξανδρος Παρίσης αναφέρει, ότι για το θέμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών έχει ληφθεί η υπ'αριθ, 1-1β/03.02.202Ι απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ. Στη συνέχεια προτείνει:

 • Να εκδοθεί ψήφισμα από το ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, το οποίο να σταλεί σε όλα τα αρμόδια υπουργεία.
 • Να προταθεί στους Δήμους των Ιονίων Νήσων να προχωρήσουν σε κινητοποίηση για το θέμα των δασικών χαρτών και να κλείσουν την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.

Ο κος Ιωάννης Πιέρρης, ως εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, προτείνει το παρακάτω ψήφισμα:

l. Η δημιουργία των δασικών χαρτών ήταν στα προαπαιτούμενα του 3Μνημονίου που συμφώνησαν και συνυπέγραψαν όλα τα αστικά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ κ. ά). Πως η ΕΕ τώρα απαιτεί, η μνημονιακή αυτή υποχρέωση, να εφαρμοστεί πριν από το τέλος του 2021 και πως η χώρα μας είναι «αναγκασμιένη» να υπακούσει στην εντολή αυτή που συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020».

 1. Στόχος της στρατηγικής αυτής, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι και οι δασικοίχάρτες αλλά και οι περιβαλλοντοκτόνοι νόμοι, που κατά καιρούς ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις της χώρας μας — είναι η διαμόρφωση «κα0αρού επενδυτικού τοπίου» στην γη, ώστε να υλοποιούνται πιο γρήγορα οι κερδοφόρες επενδύσεις των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων.

 

'2

 1. Για να υπάρξει, όμως, «καθαρό επενδυτικό τοπίο» για τους επενδυτές θα πρέπει αυτό να «καθαρίσει» από του δεκάδες χιλιάδες «ενοχλητικούς» μικροϊδιοκτήτες γης, μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους κ.ά. Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται ακριβώς αυτό. Η αμφισβήτηση δηλαδή του χαρακτήρα των μικρών κλήρων τους και η υποχρέωσή τους — μέσα από ένα κυκεώνα γραφειοκρατικών διαδικασιών και δυσβάστακτων οικονομικών βαρών— να αποδείξουν πως ο κλήρος τους είναι δικός τους και όχι του κράτους. Είναι βέβαιο πως χιλιάδες μικρομεσαίοι αγρότες και άλλοι εργαζόμενοι δεν θα αντέξουν όλη αυτή τη ταλαιπωρία και θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια ανάκτησης της γης τους που σε δεύτερο χρόνο, όπερ και το ζητούμενο, θα συγκεντρωθεί στα χέρια μεγάλων επενδυτών, αφού η δασική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αναγνωρίζει, αλλά και διευκολύνει, τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα.
 2. Ο τρόπος με τον οποίο καταρτίσθηκαν οι δασικοί χάρτες με ιδιωτικές εταιρείες δουλειά γραφείου με μόνο τη μελέτη, και μάλιστα επιλεκτική, αεροφωτογραφιών, χωρίς καμία επιτόπια έρευνα, χωρίς κανενός είδους αυτοψία -αφού αυτό απαιτεί περισσότερο προσωπικό άρα και κόστος-, χωρίς να λαμβάνονται καθόλου υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής κ.α., είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής αποψίλωσης των δασικών υπηρεσιών από προσωπικό, Τα «προβλήματα» που αναδεικνύονται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, δεν είναι «αστοχίες», «ανακρίβειες», «λάθη» ή αθώα «πρόδηλα σφάλματα». Είναι οι στόχοι και τα αποτελέσματα της αστικής πολιτικής για τη γη και τη χρήση της, όπως αυτοί εξυπηρετούν τα κάθε φορά επενδυτικά σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

 
   

 • Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιο δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και να αναγνωρισθεί πως κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.
 • Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία και του γεγονότος ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναι μετανάστες στο εξωτερικό.
 • Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργωΙείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.
 • Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων των μεγαλοκατασκευαστών και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.
 • Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό με άμεσες προσλήψεις δασολόγων στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.
 • Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες από πυρκαγιά εκτάσεις, χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις εκχερσώσεις παράνομες αλλαγές χρήσης χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.
 • Η ΠΙΝ αλλά και οι Δήμοι των Ιόνιων Νησιών να αξιοποιήσουν τμήμα του έμψυχου δυναμικού τους ώστε να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας σε πρακτικά ζητήματα στη διαδικασία των ενστάσεων κλπ.

Στη συνέχεια τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ

Κατά πλειοψηφία αποφασίζουν

                                                                                                                                                                                                                                                                      lJNlON       MlJNlClPALlTlES

 1. Εν όψει του αναμφισβήτητου γεγονότος, ότι από την ανάρτηση των δασικών χαρτών στις Περιφερειακές Ενότητες των Ιονίων Νήσων αποδείχθηκε ότι τόσο κατά το στάδιο της σύνταξής τους, όσο και κατά το στάδιο της θεώρησής τους από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, δεν ελήφθησαν υπόψη αφενός η εξαίρεση των Ιονίων Νήσων από το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου τα προβλεπόμενα στο νόμο στοιχεία (τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 Ν. 998/1979, διοικητικές πράξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 Ν. 998/1979, όπως αυτός ισχύει σήμερα, κλπ.), με αποτέλεσμα πλήθος ιδιωτικών αγροτικών εκτάσεων να χαρακτηρίζονται εσφαλμένα ως δασικές, ζητούμε άμεσα:

Ι. Να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο σύνολο της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων.

ΙΙ. Να ανασυνταχθούν οι δασικοί χάρτες στο σύνολο της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω προβλεπόμενα στο νόμο στοιχεία και εν συνεχεία, μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσής τους, να ακολουθήσει νέα ανάρτησή τους.

ΙΙΙ. Να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία, ώστε να αποκλειστεί η υπαγωγή στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας των δασωθέντων αγρών στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, λόγω του ισχύοντος ειδικού καθεστώτος αναφορικά με το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

 
   


IV. Η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων να αυξηθεί σε 8 μήνες, πλέον 2 μήνες για τους διαμένοντες στο εξωτερικό από την ανάρτηση των χαρτών. Η δε έναρξη της σχετικής προθεσμίας να ανασταλεί σε κάθε περίπτωση έως ότου αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID — 19.

 1. Να προταθεί στους Δήμους των Ιονίων Νήσων να προχωρήσουν σε κινητοποίηση για το θέμα των δασικών χαρτών και να κλείσουν την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.
 2. Να σταλεί η παρούσα απόφαση-ψήφισμα στα αρμόδια Υπουργεία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 3-1γ/ 07.04.2021

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΙ-ΙΣΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ - ΙΝ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου                  Δημοτικός Σύμβουλος