Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο (Ζωντανά απο το Inkefalonia)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 09:17

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο (Ζωντανά απο το Inkefalonia)

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο στις 5.30 μ.μ. στο Θέατρο «Ο Κέφαλος». Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από το Inkefalonia.gr Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη για να συζητηθούν

1. Έγκριση Τροποποιημένων όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων προς εφαρμογή των υποδείξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

2. Έγκριση της 23/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του τοπικού ΦοΔΣΑ «Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» Α.Ε. ΟΤΑ και εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 για την απόδοση ανταποδοτικών τελών από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς την Α.Ε. για το έτος 2013, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Οικονομοτεχνικής Μελέτης (απόφαση 22/2012 ΔΣ ΦοΔΣΑ).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) και ορισμός Προέδρου .
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

4. Ορισμός Προέδρου και αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Διαδημοτικού ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης» από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

5. Συμπλήρωση της αρ. 193/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

6. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ν. Ανουσάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ