Δήμος Σάμης: Υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχιακό βοήθημα ΟΑΕΔ 2020 μεσω των ΚΕΠ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 17:20

Δήμος Σάμης: Υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχιακό βοήθημα ΟΑΕΔ 2020 μεσω των ΚΕΠ

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΑΕΔ 2020 ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ

Έναρξη:21/9/2020 - Λήξη:30/11/2020

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Δ.Α.Τ ( ή Διαβατήριο & άδεια διαμονής.)
 2. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο Α.Φ.Μ και ο Α.Μ.Κ.Α.
 3. Εκκαθαριστικό Εφορίας.
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Ε.Τ.Ε. με αριθμό IBAN

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τον Ν.1836/89 προϋποθέσεις:

 1. Οικοδόμοι με 95-210 ημερομίσθια το 2019.
 2. Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου με 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 από 01/10/2019 έως 31/12/2019.
 3. Μουσικοί – τραγουδιστές – ηθοποιοί με 50-210 ημερομίσθια το 2019.( με βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για μουσικούς )
 4. Χειριστές οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων με 70-210 ημερομίσθια το 2019.( με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για χειριστές ανυψωτικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων ).
 5. Οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης εφόσον υπάγονται σε ασφάλιση ΕΦΚΑ με 50-230 ημερομίσθια.
 6. Οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 10/09/2019 και ασκούσαν ένα εκ των επαγγελμάτων που έχουν τις προϋποθέσεις.
 7. Όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2020 και μετά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος.

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

Αμαλία Αλυσανδράτου