Το VIDEO της συνεδρίασης του Δ. Συμβουλίου Αργοστολίου

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 23:04

Το VIDEO της συνεδρίασης του Δ. Συμβουλίου Αργοστολίου

https://www.youtube.com/watch?v=PPK6HGB21tw

Εικονοληψία : Γιάννης Παπαδάτος

Τα θέματα που συζητήθηκαν

1) Έγκριση της αριθ 04 /20 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου

σχετικά με την 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

Εισηγητής : Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .

2) Έγκριση της 109/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ Έτους 2020 .

Εισηγητές : Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

3) Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης».

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου Ν. Φραντζής.

4) Άρση παραχώρησης Πολιτιστικών &Αθλητικών Εγκαταστάσεων περιοχής Δήμου Αργοστολίου και μεταφορά αρμοδιότητας από την ΚΕΔΗΚΕ στο Δήμο Αργοστολίου (Τροποποίηση της αριθ 335/2011 απόφαση Δ.Σ τ. Δήμου Κεφ/νιας) .

Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου Ν. Φραντζής.

5) Τροποποίηση της 44/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την σύστασης της Τουριστικής Επιτροπής και την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ν. Κουρκουμέλης

6) Τροποποίηση της 19/2020 σχετικά με τον ορισμό μελών της Τουριστικής Επιτροπής

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ν. Κουρκουμέλης

7) Ορισμός δημοτικού συμβούλου και φορέων για την συγκρότηση της Δημοτικής

Επιτροπής Ισότητας.

Εισηγητής : Α/Δ Τσιλιμιδός Γεώργιος.

8) Αποδοχή ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Εισηγητής : Α/Δ Τσιλιμιδός Γεώργιος

9) Σύναψη χρησιδανείου με τον ΟΑΕΔ για τον Βρεφονηπιακό σταθμό Αργοστολίου.

Εισηγητής : Α/Δ Τσιλιμιδός Γεώργιος

10) «Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης» Εισηγητής : Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

11) Εκμίσθωση ακινήτου (καταστήματος) στην θέση Α2 της Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου.

Εισηγητής : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

12) Διενέργεια διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την υπηρεσία της υπ' αριθ. 181/6746/06-05-2020 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΓΓΓ46ΜΓΤΤ-ΩΟ6) της «Τακτική Ετήσια συντήρηση & επισκευή Μεταφορικών Μέσων Δήμου Αργοστολίου έτους 2020», για το οποίο ο προηγηθείς συνοπτικός διαγωνισμός απέβη άγονος.

Εισηγητής : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

13) Προμήθεια και διανομή έτοιμων γευμάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (Αργοστολίου και Λειβαθούς) για τον μήνα Αύγουστο.

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Τσιλιμιδός Γεώργιος.

14) Έκτακτα βοηθήματα απόρων πολιτών. Εισηγητής : Α/Δήμαρχος Τσιλιμιδός Γεώργιος 15) Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης: Εργασίες ανακαίνισης Κτιρίου ΕΠΑΛ Αργοστολίου

Εισηγητής : Α/Δήμαρχος Μινέτος Διονύσιος

16)   Τροποποίηση της 87/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό προέδρου επιτροπής για την προσωρινή και οριστική   παραλαβή του έργου « Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –Πλατεία Βαλλιάνου.»

Εισηγητής : Α/Δήμαρχος Μινέτος Διονύσιος

17) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Διοικητική Παραλαβή Νηπιαγωγείου Λακήθρας. . Εισηγητής : Α/Δήμαρχος Μινέτος Διονύσιος 18) Αποδοχή διόρθωσης εσφαλμένων ορίων ιδιοκτησίας εντός ορίων οικισμού Κομποθεκράτων (με ΚΑΕΚ 250092001055 σε σχέση με την Δημοτική Οδό με ΚΑΕΚ 250092001043).

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Μινέτος Διονύσιος.

19) «Λήψη των απαραίτητων και αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αργοστολίου για την νέα Σχολική Χρονιά» .

Εισηγητής: Ι. Κουρούκλης επικεφαλής Λαική Συσπείρωση Δήμου Αργοστολίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ