Η Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (Video)

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020 10:59

Η Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (Video)

 https://www.youtube.com/watch?v=mzAq-8iA62k

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος 

Τα θέματα που θα συζητηθούν: 

1) Έγκριση της αριθ 05 /20 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με «Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία "ΙΟΛΑΟΣ" του Δήμου Αργοστολίου

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω της αντιπυρικής περιόδου που

διανύουμε

2) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 87/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω καταληκτικών ημερομηνιών 3) Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης, προστασίας, ελέγχου δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων και όροι λειτουργία της Εισηγητής : Νομική Υπηρεσία Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και της αναγκαιότητας άμεσης διενέργειας .

4) Έγκριση της αριθ 18/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με « Καθορισμό τμημάτων αιγιαλού-παραλίας για παραχώρηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό». Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού. Εισηγητής :Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

5) Έγκριση της αριθ 19/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας» Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού. Εισηγητής :Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

6) Παραχώρηση χρήσης χώρου στο Πολιτιστικό και Εκδρομικό Σύλλογο Σπαρτιών «Το Σπάρτο». Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών υποβολής πρότασης στο Leader

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α) Δ Τρωιάννος εκ μέρους της παράταξης Κεφαλονιά νησί για όλους « ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ»

Β) ΕΡΩΤΗΣΗ της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: « ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ »

Γ) ΕΡΩΤΗΣΗ της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: « Ερώτηση για το νηπιαγωγείο της Σκάλας έχουμε αποστείλει το κείμενο της ερώτησης» .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ