Σύγχρονη εκπαίδευση για 500 άνεργους στα Ιόνια Νησιά - 105 άτομα στην Κεφαλλονιά & Ιθάκη

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 09:12

Σύγχρονη εκπαίδευση για 500 άνεργους στα Ιόνια Νησιά - 105 άτομα στην Κεφαλλονιά & Ιθάκη

 Τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση του βιογραφικού τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας παρέχει σε 500 ένεργους στα Ιόνια Νησιά το Περιφερειακό Κεντρο Επαγγελματικής Κατάρτησης Δια Βιου Μάθησης με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Η δράση αυτη χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο και το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, υπο την επιβλεψη της Περιφερειας Ιονιων Νήσων.

Οι κατηγορίες των εκπαιδευομένων είναι: α) Άνεργοι 15-29 ετών και β) μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών.

Οι ωφελούμενοι του κάθε προγράμματος κατάρτισης με διάρκεια 300 ώρες (100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις) κατανέμονται σε 8 εκπαιδευτικά αντικείμενα σε θέματα συναφή με τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τις εξαγωγές.

Οι εκπαιδευόμενοι θα δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, η οποία θα συμβάλει θετικά στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των επιτυχόντων.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης το οποίο είναι 5€ μικτά (1.500€ για το σύνολο της κατάρτισης), με την προϋπόθεση πως έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Τα προγράμματα κατάρτισης για Ανέργους υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλονιάς & Ιθάκης:

ΠΕΚεφαλονιάς

Τίτλος – Θεματικό αντικείμενο κατάρτισης

Καταρτιζόμενοι

 

Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτή

40

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

40

E-commerce & Hospitality Sales & Marketing

25

Σύνολα ΠΕ Κεφαλονιάς

105

 

Ετικέτες:


fraport-mobile