Η 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (video)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 11:56

Η 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (video)

Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου

https://youtu.be/9DaYxmhVOu0

 Κάμερα: Χριστόφορος Κομπορόζος 

Θα συζητηθούν  τα  παρακάτω θέματα:

1)                   ΄Εγκριση Α Έκδοσης  Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και των τυποποιημένων εντύπων συγκεκριμένων τμημάτων των  διαδικασιών του εγχειριδίου

  Εισηγητής :Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

2)                   Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3584/07.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός 

3)                   Αποδοχή προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» βάσει του άρθρου 91 του ν.4583/2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός 

4)                    Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων :

- Ασφαλτόστρωση Προαυλίων χώρων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

- Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Β Φάση

-  Δίκτυο Ύδρευσης Αργοστολίου –Χαμηλή Ζώνη 

-  Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –Οδός Π Βαλλιάνου

- Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης –Λαχαναγοράς

- Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ΔΕ Ερίσου Δ Κεφαλονιάς  (θέση Κρουνή/Φλαμπέλου  Φακίστρα

-Αντικατάσταση κουφωμάτων Α΄ ορόφου Δημοτικού καταστήματος Αργοστολίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  Δ.Μινέτος

5)                  Παράταση προθεσμίας περαίωσης  εργασιών του έργου « Επισκευή συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δήμου Κεφαλονιάς »

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  Δ.Μινέτος

6)                   Έγκριση 1ου ΑΠΕ  και παράταση εργασιών του έργου Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης  στον οικισμό Καρδακάτα

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  Δ.Μινέτος

7)                   Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου «Τσιμεντόστρωση Αγροτικής οδού προς παραλία Κουμαριάς Κοινότητας Θηναίας   Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  Δ.Μινέτος

8)                       Μεταβολές Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός 

9)                    Έγκριση της αριθ 3/19  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου    σχετικά με «Αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάμενης  του 1923 εκτός ορίων οικισμού Σβορωνάτων στη θέση «Άγιος Γεράσιμος»

Εισηγητής :Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

10)               Έγκριση της αριθ 2/19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου  

 που αφορά τον «Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής»

    Εισηγητής :Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

11)               Έγκριση της αριθ  2/19 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου»  που αφορά τον « Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

Εισηγητής :Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

12)               Έγκριση των αριθ 14 /19   απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου  Εισηγητής : Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

13)                Σχετικά με συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αργοστολίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός

14)               Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αργοστολίου στα πλαίσια της Αγροδιατροφικής          Σύμπραξης ΠΙΝ και Ν Μουζακίτη.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

15)  Ορισμός εκπροσώπου στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος        διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 Εισήγηση : Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

16)  Σχετικά με δωρεάν παραχώρηση του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής

 Κοινότητας  Βαλεριάνου στο Σύλλογό τους «ΤΟ ΚΟΡΩΝΙ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός

17) Σχετικά με συγκρότηση  Επιτροπής  καταστροφής άχρηστου υλικού

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός

18) Αποδοχή του τροποποιημένου  σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης  με Ιδία Μέσα – Ορισμός υπολόγου διαχειριστή και Έγκριση διάθεσης  πίστωσης της Πράξης  με τίτλο : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ» με κωδ. ΟΠΣ 5000528 με δικαιούχο το Δήμο Αργοστολίου στον Άξονα Προτεραιότητας 5  «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων » του Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ Τσιλιμιδός

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

DSC 0441DSC 0445DSC 0446DSC 0450DSC 0452DSC 0454DSC 0455DSC 0456DSC 0457DSC 0459DSC 0460DSC 0461DSC 0463DSC 0465DSC 0468DSC 0469