Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου με 7 θέματα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 14:00

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου με 7 θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, τις 2   Δεκεμβρίου 2019   ημέρα Δευτέρα και   ώρα 18:00  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Συζήτηση για περαιτέρω ενέργειες που αφορούν την λειτουργία του Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου Ληξουρίου σε συνέχεια της αριθ. 20/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2.   Λειτουργία Κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3.   Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (Δ΄ Δόση 2019) – Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4.   Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 72198/16873/28-12-2018 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, που αφορά το έργο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Βοηθητικού Γηπέδου Αγίου Αντωνίου Ληξουρίου».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5.   Ορισμός μελών για συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας   Δήμου Ληξουρίου (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 3013/2002).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6.   Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7.   Λήψη απόφασης για ορισμό – ανάθεση δικηγόρου για δήλωση παράστασης επί της με ΑΒΜ Α17/1426α ποινικής δικογραφίας η οποία εκκρεμεί στο στάδιο της κύριας ανακρίσεως (αριθ. 9/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ


Ετικέτες:


fraport-mobile