Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλονιάς την Πέμπτη το μεσημέρι

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019 19:59

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλονιάς την Πέμπτη το μεσημέρι

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 25η κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 29η Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημέρι προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση 10ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2) Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3) Παράταση της αριθμ. 12100/30-04-2019 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», με α/α συστήματος 66197, ποσού 244.737,90 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4) Πρόταση ανάθεση προμήθειας καυσίμων Δήμου Κεφ/νιάς και Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5) Πρόταση ανάθεση προμήθειας τροφίμων Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου και Ο.Κ.Α.Π.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

6) Ρύθμιση οφειλής βάσει του Ν. 4611/2019
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

7) Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς – Ιθάκης (αριθμ. 212/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονάς

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες για την ομαλή λειτουργία των νέων Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης που συστήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019.
Η μη συζήτησή τους θα προκαλέσει δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και οικονομικές επιπτώσεις (άρθρο 65 παρ 5 του Ν. 3852/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ