Αύριο το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου Αργοστολίου

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019 12:03

Αύριο το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου Αργοστολίου

Για την εκλογή των μελών του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 01/09/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του νόμου 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστήθηκαν με τα άρθρα 71 του νόμου 4555/2018 και 2 του νόμου 4623/2019 αντίστοιχα.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Σπυρίδων Σαμούρης

23 8

Ο κ. Σπύρος Σαμούρης ως πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του Θεόφιλου Μιχαλάτου, καλεί το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο