«Κεφαλονιά, νησί για όλους»: Για τα αδέσποτα του νησιού μας

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 12:01

«Κεφαλονιά, νησί για όλους»: Για τα αδέσποτα του νησιού μας

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε την πρόσφατη επιστολή του συλλόγου ζωόφιλων «ΝΤΟΡΙΣ» που απευθύνει ερωτήματα προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις της Κεφαλονιάς σχετικά με τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

Είναι σημαντικό, σύλλογοι με ιδιαίτερο κοινωνικό έργο να έρχονται σε επαφή με τις δημοτικές παρατάξεις, προκειμένου να θέσουν ζητήματα της αρμοδιότητάς τους και να διεκδικήσουν απαντήσεις και λύσεις από αυτούς που θα κληθούν αύριο να τα διαχειριστούν. Είναι ακριβώς αυτό που ζητάμε και εμείς, ως Κίνηση Πολιτών από τους συμπολίτες μας, να έρθουν οι ίδιοι στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κάθε πρόβλημα είναι μοναδικό και απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Μια Δημοτική αρχή και οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή σίγουρα δεν μπορούν να γνωρίζουν τις βέλτιστες λύσεις για όλα τα προβλήματα που απασχολούν ένα Δήμο. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η εκάστοτε Δημοτική αρχή πρέπει να συμβουλεύεται τους ειδικούς σε κάθε εξειδικευμένο θέμα πριν πάρει αποφάσεις. Εμείς ως Κίνηση Πολιτών θεωρούμε ότι οι Σύλλογοι και οι Συλλογικότητες πρέπει να μπουν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και να αποτελούν τους άμεσους συνεργάτες της Δημοτικής αρχής. Πρέπει να ζητείται η γνώμη τους για κάθε θέμα που τους αφορά.

Στο θέμα των αδέσποτων, εμείς, ως Δημοτική αρχή, προκρίνουμε τη σύσταση μιας επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φιλοζωϊκοί σύλλογοι, οι κτηνίατροι του νησιού και όλοι οι σχετικοί φορείς. Η επιτροπή αυτή σκόπιμο είναι να μην έχει στην αρμοδιότητά της τα στενά όρια του Δήμου Αργοστολίου, αλλά όλο το νησί της Κεφαλονιάς, καθώς το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού. Είναι σημαντικό οι τρεις δήμοι να έχουν κοινή πολιτική στο ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

  1. Διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Σύμφωνα με το Ν. 4039/12 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4235/14, οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αυτής της αρμοδιότητας σε φιλοζωικά σωματεία, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της συνεργασίας του Δ. Κεφαλονιάς με το σύλλογο «ΝΤΟΡΙΣ». Το ζήτημα είναι ότι η διαχείριση των αδέσποτων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλες υποδομές και υπό κατάλληλες προϋποθέσεις.

Στο καταφύγιο έχουν συγκεντρωθεί απ’ όσο γνωρίζουμε περισσότερα από 300 αδέσποτα ζώα που διαβιούν κατά ομάδες σε περιφραγμένους χώρους. Πέρα από το γεγονός ότι λείπουν βασικές υποδομές από το καταφύγιο, ο αριθμός των φιλοξενούμενων ζώων έχει ξεπεράσει κατά πολύ την δυναμικότητα του χώρου και αυτό δημιουργεί εξαιρετικό πρόβλημα διαχείρισης, κόστους λειτουργίας, όγκου εθελοντικής εργασίας και εν τέλει ποιότητας διαβίωσης των φιλοξενούμενων ζώων.

Κατά το γράμμα του νόμου, τα αδέσποτα που περισυλλέγονται οφείλουν, αφού τους προσφερθεί κτηνιατρική φροντίδα και σημανθούν ηλεκτρονικά, να επανενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον εντός εύλογου διαστήματος. Εδώ ο νόμος δημιουργεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, καθώς η επανένταξη 300 και πλέον σκύλων στο αστικό περιβάλλον, θα διασπείρει το πρόβλημα και θα δημιουργήσει αντιδράσεις που δεν προάγουν τη ζωοφιλία.

Για την αποσυμφόρηση και βελτίωση των συνθηκών του καταφυγίου, απαιτούνται ενέργειες προς δύο κατευθύνσεις:

Α. Περιορισμός του αριθμού ζώων που φιλοξενούνται σήμερα στο καταφύγιο.

Βασική κατεύθυνση για τον περιορισμό του αριθμού των αδέσποτων ζών που φιλοξενούνται στο χώρο του καταφυγίου είναι η προώθηση των υιοθεσιών. Το καταφύγιο δεν πρέπει να λειτουργεί ως ένας χώρος απόθεσης του προβλήματος των αδέσποτων, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας, αντιθέτως πρέπει να λειτουργεί με εξωστρέφεια ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας συνεχώς τους συμπολίτες μας και προωθώντας με κατάλληλες καμπάνιες την υιοθεσία αδέσποτων έναντι της απόκτησης ζώου ράτσας από εκτροφείο κλπ.

Πρότασή μας είναι η δημιουργία ιστοσελίδας υπό τη διαχείριση του Δήμου, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα ζώα προς υιοθεσία. Μέσα από την ίδια σελίδα μπορεί να δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης των φιλοζωικών σωματείων με απόλυτη διαφάνεια.

Επιπλέον είναι δυνατόν να δοθούν διάφορα κίνητρα από το Δήμο προς τους πολίτες που προχωρούν σε υιοθεσία (πχ δωρεάν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών από δημοτικό κτηνιατρείο)

Β. Αποτροπή της εμφάνισης νέων αδέσποτων

Για την αποτροπή της εμφάνισης νέων αδέσποτων, είναι αναγκαία η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση όλων των ζώων συντροφιάς. Με αυτόν τον τρόπο κάθε ζώο θα είναι καταγεγραμμένο ώστε οι ιδιοκτήτες να έχουν την ευθύνη της κατάστασης τους.

Εξίσου σημαντική είναι η στείρωση του συνόλου του αριθμού των αδέσποτων καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η αναπαραγωγή τους. Τα κονδύλια που διατίθενται από το Δήμο, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες δράσεις και δωρεές φιλοζωϊκών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο νησί, δεν επαρκούν για στειρώσεις στο σύνολο του πληθυσμού. Συμπληρωματικά στα παραπάνω, είναι αναγκαία η ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

  1. Ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου

Είναι γνωστό ότι έχει γίνει μια προσπάθεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό χώρου, ώστε να λειτουργήσει ως δημοτικό (διαδημοτικό πλέον) κτηνιατρείο, με ενέργειες των φιλοζωικών σωματείων «ΝΤΟΡΙΣ» και «KATs». Η καθυστέρηση στην αδειοδότηση του εν λόγω χώρου δημιούργησε ανυπέρβλητα εμπόδια με αποτέλεσμα το εγχείρημα να εγκαταληφθεί.

Η λειτουργία του (δια)δημοτικού κτηνιατρείου είναι κρίσιμη για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, καθώς σε αυτό θα μπορούσαν να προσφέρονται κτηνιατρικές υπηρεσίες προς τα αδέσποτα με ελάχιστο κόστος, είτε από συμβεβλημένους κτηνιάτρους, είτε από εθελοντικές ομάδες όπως για παράδειγμα η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.)

  1. Προώθηση της ζωοφιλίας

Η τήρηση των κανόνων ευζωίας και η γνώση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών είναι πρωτίστως θέμα παιδείας και ενημέρωσης. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία, με συχνές εκδηλώσεις προώθησης της ζωοφιλίας αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης, όπως επισκέψεις στο καταφύγιο αδέσποτων, ομαδική αναδοχή από μια σχολική τάξη ενός ζώου του καταφυγίου (με παραμονή του ζώου στο καταφύγιο) κλπ.

Δράσεις για την ομαλή επανένταξη μικρού αριθμού αδέσποτων σε προκαθορισμένα σημεία, με την ενημέρωση των περίοικων ώστε να υπάρχει φροντίδα προς αυτά και δημιουργία σημείων παροχής τροφής και νερού.

  1. Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας

Η επανίδρυση της δημοτικής αστυνομίας είναι βασική θέση της Κίνησή μας. Στις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας μπορεί να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος των συνθηκών ευζωίας των δεσποζόμενων ζώων, καθώς και της τήρησης του νόμου περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταγραφής τους.

  1. Ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνονται και τα ζώα.

Η Κεφαλονιά διαθέτει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει μια πληθώρα ειδών άγριας πανίδας. Αυτό το φυσικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί ως επί το πλείστο το τουριστικό προϊόν του νησιού μας, οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ Δήμου, τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και μεμονωμένων πολιτών, προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα οι προσυμφωνημένοι όροι προστασίας του περιβάλλοντος και όλων των έμβιων όντων. Απαιτείται παιδεία, ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια αισθήματος ευθύνης.

Δημοτική Κίνηση για το Δήμο Αργοστολίου «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

www.nisigiaolous.gr