Ο Γιώργος Θωμάς υποψήφιος με την «Δημοτική Συμπολιτεία» και τον Θεόφιλο Μιχαλάτο

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 09:50

Ο Γιώργος Θωμάς υποψήφιος με την «Δημοτική Συμπολιτεία» και τον Θεόφιλο Μιχαλάτο

Ανακοίνωση υποψηφιότητας

Φίλες και φίλοι,

θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την υποψηφιότητα μου ως Δημοτικός Σύμβουλος στην περιοχή του Ελειού Πρόνων με τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ και υποψήφιο Δήμαρχο τον Θεόφιλο Μιχαλάτο.

Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει  την εύρυθμη λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών. Η μέχρι σήμερα εγκατάλειψη των χωριών μας πρέπει να σταματήσει και να ληφθεί μέριμνα για ισόρροπη ανάπτυξη σε όλο το Δήμο. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο.

Με τιμή

Γεώργιος Θωμάς