Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων στις κατοικημένες περιοχές με ευθύνη των ιδιοκτητών τους

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 12:47

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων στις κατοικημένες περιοχές με ευθύνη των ιδιοκτητών τους

Ενημέρωση από τον Δήμο