Δήμος Κεφαλονιάς: «Το ψέμα έχει κοντά πόδια»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012 12:29

Δήμος Κεφαλονιάς: «Το ψέμα έχει κοντά πόδια»

Λόγω της έντονης αντιπαράθεσης της Δημοτικής Αρχής με το Kefaloniapress σχετικά με την υποβολή πρότασης ή όχι στην με αρ. 1749/8-9-2011 πρωτ. πρόσκληση 39 του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» αναγκαζόμαστε να εκδώσουμε το παρόν δελτίο τύπου για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς σύμφωνα με την αρ. 436/18-10-2011 απόφασή του ενέκρινε την υποβολή πρότασης στην προαναφερθείσα πρόσκληση της ΕΔΑ ΠΙΝ. Την οποία το kefaloniapress δεν μπήκε στον κόπο να ανασύρει από τα κιτάπια του και από την επιλεκτική του μνήμη!

 

Στη συνέχεια υποβλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 44365/21-10-2011 αίτηση χρηματοδότησης για την πρόταση «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής, Ανάδειξης και Δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» προϋπολογισμού 443.800€.

 

Μετά την αξιολόγηση όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν η Διαχειριστική Αρχή αποφάσισε την απόρριψή όλων και την άμεση επαναπροκήρυξη του άξονα 6.

Η με αρ.πρωτ. 2116(Π.Ε.)/17-2-2012 απόρριψη της πρότασης του Δήμου Κεφαλλονιάς, την οποία επισυνάπτουμε στο παρόν δελτίο τύπου, έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου το kefaloniapress προφανώς έψαξε και βρήκε ΜΟΝΟ το με αρ. πρωτ. 510/17.02.2012 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής, το οποίο μάλιστα χρήζει ορθής επανάληψης.

 

Όφειλε το εν λόγω ‘ειδησεογραφικό’ portal να διασταυρώσει τις πληροφορίες του πριν εξαπολύσει ανυπόστατες κατηγορίες για το Δήμο Κεφαλλονιάς. Αντιθέτως εξακολουθεί να δημοσιεύει ανακρίβειες για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να καλύψει τα ‘δημοσιογραφικά’ ατοπήματα του.

Στην νέα πρόσκληση ο Δήμος Κεφαλλονιάς είναι έτοιμος να συμμετέχει και πάλι υποβάλλοντας εκ νέου την πρότασή του με τις όποιες διορθώσεις έχει υποδείξει η Διαχειριστική Αρχή.

 

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει με την πρέπουσα σοβαρότητα τα θέματα τουριστικής προβολής του νησιού μας αναγνωρίζοντας τη σημασία των ενεργειών αυτών στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, έχοντας ως απώτερο στόχο την οικονομική ευημερία των συμπολιτών μας.

Σας αποστέλλουμε παρακάτω το επίσημο έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής που αποδεικνύει ότι το δημοσίευμα του kefaloniapress είναι ψευδές ενώ είναι πιο έγκυρη η ρήση «ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΠΟΔΙΑ»!

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ