Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση έργου οδικής ασφάλειας στην Ιθάκη

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012 16:18

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση έργου οδικής ασφάλειας στην Ιθάκη

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων μέχρι τις 17/8/2012.

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2671360563 , FAX επικοινωνίας 2671024633 (αρμόδιος υπάλληλος Ν. Δραγώνα).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/08/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
fraport-mobile