Η Περιφέρεια ενημερώνει τους μελισσοκόμους

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 30 Απριλίου 2016 10:17

Η Περιφέρεια ενημερώνει τους μελισσοκόμους

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ανακοινώνει ότι, όσοι μελισσοκόμοι, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2016, επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού» μπορούν να υποβάλουν αίτηση με καταληκτική ημερομηνία την 31 Ιουλίου 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν:
α) οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ, εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά

β) οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί ή/και Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
γ) ιδιώτες που συσκευάζουν – τυποποιούν κι εμπορεύονται μέλι προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς.

Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος καθορίζονται στην αρ.1268/90610/2014 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1941 Β/17-7-2014).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, στην οποία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθώς και στο τηλέφωνο 2671360578.

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ