Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20ης Μαϊου σε μαγνητοσκόπηση (video)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 23:05

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20ης Μαϊου σε μαγνητοσκόπηση (video)

Δείτε σε μαγνητοσκόπηση της συνένεια της 13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα την Τετάρτη 20 Μαϊου.

 

Οπερατέρ: Γιάννης Παπαδάτος

Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com
Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com
Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com
Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com
inkefalonia on livestream.com. Broadcast Live Free
Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com
inkefalonia on livestream.com. Broadcast Live Free
Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com
Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com

 

 

Παρακάτω τα θεματα της ημερήσιας διάταξης

2. Σύσταση και Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης, Προστασίας και Ελέγχου Δημοτικών και Κοινόχρηστων χώρων Δ. Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

3. Παράταση του σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαμένουν στον πρόχειρο καταυλισμό της ΚΡΑΝΙΑΣ σύμφωνα με την αριθμ. 135/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεφαλλονιάς Οικ. έτους 2015.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών
5. Επιστροφές –Διαγραφές – Μειώσεις Ενοικίων.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών
6. Καταγγελίες μισθώσεων ακινήτων.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

7. Αποδοχή νομιμοποίησης αυθαιρέτου τμήματος στο κοινοτικό κατάστημα Σκάλας μισθωμένο από « ΑΦΟΙ ΜΕΤΑΞΑ Ο.Ε» και τροποποίηση του συμφωνητικού μίσθωσης λόγω αλλαγής κείμενης νομοθεσίας «Περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

8. Έγκριση χωροθέτησης τμημάτων αιγιαλών – παραλιών Δήμου Κεφαλλονιάς για τις περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης και καθορισμός ανταλλάγματος.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ν. Παπαδάτος

9. Έγκριση χωροθέτησης τμημάτων αιγιαλών – παραλιών με δημοπράτηση και καθορισμός ανταλλάγματος των δημοπρατούμενων τμημάτων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ν. Παπαδάτος

10. Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Β΄Δόση 2015) – Κατανομή στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/βάθμιας Σχολ. Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

11. Έγκριση μελέτης: «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιΐας, ζαχαροπλαστικής, νερών, αναψυκτικών, μπύρας, παγωτών» για λειτουργία κυλικείων Πλατύ Γιαλού- Μύρτου και Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

12. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών:
α)Λειτουργίας και επιτήρησης Παραλίας Μύρτου Δ.Ε. Πυλάρου
β) Λειτουργίας και επιτήρησης Παραλίας Πλατύ Γιαλού Δ.Ε. Αργοστολίου
γ) Λειτουργίας περιήγησης και επιτήρησης Μελισσάνης και λειτουργίας περιήγησης και επιτήρησης Δρογγαράτης Δημ. Ενότητας Σάμης.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών

13. Έγκριση δαπανών.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών

14. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2015 (αριθμ. 198/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΙΣ: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών

15. Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4321/2015.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

16. Έγκριση των αριθμ. 25/2015 και 123/15 αποφάσεων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς – Ιθάκης σχετικές με τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Γ. Τζωρτζάτος

17. Έγκριση της αριθμ. 40/2015 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. σχετικά με τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωσταντάκης

18. Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2119/1993 για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων το έτος 2014.
ΕΙΣ:Α/Δ κ Γ. Αλυσανδράτος

19. Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 12ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και Αργίες, Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

20. Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων σε οίκημα στην οδό Στ. Πυλαρινού αρ.1 στο Αργοστόλι κατόπιν αίτησης του κ. Τουλιάτου Βασιλείου του Γερασίμου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

21. Συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες για την τουριστική προβολή του Δ. Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ.Ε. Κεκάτος

22. Αποδοχή μελέτης παροχής υπηρεσιών: «Ετήσια πρόληψη και καταπολέμηση των εχθρών των φοινικοειδών με βιολογικά μέσα».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος
23. Έγκριση ακύρωσης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη Δήμου Κεφαλλονιάς» που εγκρίθηκε με την αρ. 273/2014 απόφαση Δ.Σ και αποδοχή νέας μελέτης για το ίδιο έργο.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών

24. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «Ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στη Δημ. Ενότητα Αργοστολίου Δ. Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
25. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας», αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

26. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: «Επισκευή Ξενώνα Αγ. Ευφημίας».
ΕΙΣ:Α/Δ κ Γ. Αλυσανδράτος

27. Λήψη απόφασης για τη μελέτη: «Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Λειβαθούς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

28. Έγκριση της αρ. 30/2015 απόφασης του Δ.Σ. Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου με θέμα: « Εκποίηση χωραφιών στα Φαρακλάτα Κεφαλληνίας».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτικού Γηροκομείου κ. Γ. Αποστολάτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ