Συνεργασία η μονή λύση

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013 00:15

Συνεργασία η μονή λύση

Είναι καλό κάθε φορά που γεννιέται ένα θέμα, να μπορούμε να βλέπουμε τις συνθήκες που το γεννούν.Γίνεται μια συζήτηση και δίκαια γίνεται για το πως και πόσοι δήμοι θα δημιουργηθούν, αν τελικά διασπαστεί ο Δήμος μας. Εμείς, σκεπτόμενοι απλά, βλέπουμε ότι:-

α) οι κοινότητες πάντα έστεκαν εκεί και πάντα περίμεναν,
β) ποτέ δεν ήρθαμε εμείς ως κοινότητες κοντά ώστε να έχουμε από κοινού έναν σχεδιασμό για να
διεκδικήσουμε,
γ) πάντα συζήτηση γινόταν για το ποιά κοινότητα θα κυριαρχήσει και ποιά όχι,
δ) και παλαιότερα που ήταν περισσότεροι δήμοι, τα προβλήματα που μας απασχολούσαν
παραμένουν ίδια. Πως θα διαχειρηστούμε τον τουρισμό; ποιά υποδομή θα πρέπει να έχουμε
και ποιά πολιτική τουρισμού θα πρέπει να ακολουθήσουμε;

Για εμάς η συζήτηση πρέπει να γίνει στο επίπεδο οργάνωσης της κοινωνικής ζωής μας από τα κάτω,
μέσα στις κοινότητες.

Οταν ανοίζει ο διάλογος μεταξύ μας, σχεδιάσουμε από κοινού την ζωή μας, δίχως ξένες παρεμβάσεις και σκοπιμότητες, τότε θα δούμε ότι, όσοι δήμοι κι αν γίνουν στο νησί μας, εμείς ως κάτοικοί του θα πρέπει να οργανώσουμε την ζωή μας με σκοπό τον διάλογο και το έργο που πρέπει να κάνουμε στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.

Ο Καλλικράτης έχει ψηφιστεί συνταγματικά, είναι κατοχηρωμένος, η γεωγραφία του νησιού υπαγορεύει και τον διαχωρισμό του, σε Δήμους αν γίνει. Εμείς δεν βλέπουμε αυτό μιας και συνταγματικά έχει κατοχυρωθεί. ΄Ομως η συζήτηση πρέπει να γίνει στην βάσει της κοινότητας για την κάθε κοινότητα.

Αγγελος Κουσουμβρής                                                      ΄Ολγα Αντωνάτου - Βαλσάμου
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πάστρας                         Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σάμης