Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Ληξουρίου

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 19:03

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Ληξουρίου

 Ο Δήμος Ληξουρίου συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης.

Σε προηγούμενο στάδιο της διαβούλευσης, εξετάστηκε μέσω της μεθόδου της πολυκριτηριακής ανάλυσης η προσφορότητα υποπεριοχών στο εσωτερικού του δήμου για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης.

Στην παρούσα φάση σας καλούμε να αξιολογήσετε και να επιλέξετε το σενάριο χωροθέτησης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που εσείς προτιμάτε, πάνω στο οποίο ο Δήμος Ληξουρίου θα βασιστεί στην εκπόνηση του προγράμματος τμηματικής υλοποίησης σε βάθος χρόνου τριών (3) ετών.

Σημείωση! Και στις δύο περιπτώσεις των εναλλακτικών σεναρίων, το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά το τέλος του τρίτου έτους της υλοποίησης είναι το ίδιο.

Όσοι Δημότες επιθυμούν να καταθέσουν τις απόψεις τους στη διαβούλευση μπορούν να το κάνουν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/.../1A9XOvVhlDSLjNdArff0XYTK.../edit


Ετικέτες: