Κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 21 Μαΐου 2022 07:22

Κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (άρθρο 10 παρ.1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/18-9-21 ΦΕΚ 169/τ.Α΄) την 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2022 (αρ. 107/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

         2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υλοποίηση εκδήλωσης στα πλαίσια του συνεδρίου για τον Ακαδημαϊκό και Θεατράνθρωπο Σπύρο Ευαγγελάτο.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Τρόπος ψήφισης: μέσω τηλεφώνου

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

 


Ετικέτες: