Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη το πρωί

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 13:32

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη το πρωί

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (11η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 13 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη & ώρα 11.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα τα οποία είναι κρίσιμα διότι συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων , την πληρωμή καθυστερημένων δαπανών την αποφυγή προστίμων κ.λ.π. 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Κεφαλλονιάς.ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος 2. Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης ΚΕΔΗΚΕ έτους 2013ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

3. Έγκριση Προϋπολογισμού ΚΕΔΗΚΕ οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

4. Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΟΚΑΠ έτους 2013
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Κοκκόσης

5. Έγκριση προϋπολογισμου ΟΚΑΠ οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Πρόεδρο ΟΚΑΠ κ. Κοκκόση

6. Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου
ΕΙΣ:Πρόεδρος κ. Γερασιμος Αποστολάτος

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιας οικ. έτους 2013-03-12
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

8. Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: Τεχνική Υπηρεσια Δήμου Κεφ/νιας

9. Συμπλήρωση της αρ. 236/12 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου σύμφωνα με την αρ. 3/13 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

10. Εγκριση μετακίνησης εκπροσώπων Δήμου στην ΠΕΔ
ΕΙΣ:Σ. Σαββαόγλου

11. Γνωμοδότηση σε αίτηση κ. Λεγάτου Αννέτας για παραχώρηση τμήματος στην Κεντρική πλατεία για τοποθέτηση παιχνιδιών για την εορταστική περίοδο των Απόκρεων.
ΕΙΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

12. Στήριξη ΝΟΑ
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

13. Σχετικά με το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι. .
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Κοκκόσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ