Δημος Σάμης: Ανανεώθηκε η θητεία των αντιδημάρχων Ποδαρά και Αλυσανδράτου

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 21:36

Δημος Σάμης: Ανανεώθηκε η θητεία των αντιδημάρχων Ποδαρά και Αλυσανδράτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμη, 09 Νοεμβρίου 2021

Νομός Κεφαλληνίας Αριθμ. Πρωτ. : -9434-

Δήμος Σάμης Αριθμ. Απόφασης:- 489-

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση :Ι.Μετάξα

T.Κ : 28080, Σάμη

Τηλ: 2674360517

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

--------------------------------

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΗΣ

-------------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

===============

I. Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σάμης, με θητεία από την ισχύ της

παρούσης και μέχρι 08/11/2022, ως ακολούθως:

 Τον κ. Γεράσιμο Ποδαρά του Ευαγγέλου ως Αντιδήμαρχο,

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

μεταβιβάζοντας:

 τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική

Ενότητα Ερίσου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις

του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ, ε, στ του Ν.

3852/2010.

 τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες Αδειοδοτήσεων και

Ρύθμισης Εµπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στο

άρθρο 7 (παρ. 79-88) του ΟΕΥ του Δήµου.

3

 την κατά τόπον αναπλήρωσή του Δημάρχου στην τέλεση

πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ερίσου, όταν

κωλύεται ή απουσιάζει.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με

τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών

ενταλμάτων.

 Την κ. Αμαλία Αλυσανδράτου του Μενέλαου ως Αντιδήμαρχο,

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

μεταβιβάζοντας:

 τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική

Ενότητα Πυλάρου, όπως αυτές περιγράφονται στις

διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ, ε, στ του Ν.

3852/2010.

 την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κέντρων

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) όπως αυτή περιγράφεται

στο άρθρο 7 παρ. ε του Ο.Ε.Υ. του Δήμου

 τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Δημοτικής

Αστικής Κατάστασης όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 του

ΟΕΥ του Δήμου.

 τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Τομέα Φυτικής

Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής και Γεωργικής

Ανάπτυξης και των θεμάτων Αλιείας, όπως αυτά

περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 Την κατά τόπον αναπλήρωσή του Δημάρχου στην τέλεση

πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Πυλάρου, όταν

κωλύεται ή απουσιάζει.

H ορισμένη αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με

τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών

ενταλμάτων.

Οι οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι δεν υποκαθιστούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες

που έχουν υποχρέωση και αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως ορίζονται κάθε φορά από τη

νομοθεσία.


Ετικέτες:


ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ