Συνεδριάζει το ΔΣ Ληξουρίου με 13 θέματα

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 09:00

Συνεδριάζει το ΔΣ Ληξουρίου με 13 θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 33η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 10 παρ.1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/18-9-21 ΦΕΚ 169/τ.Α΄)  στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου(οδός Παπά Χαρ.Γραικούση) την 12η Νοεμβρίου  2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα:

1.   Ενημέρωση για ενέργειες του Δήμου μετά την θεομηνία «ΜΠΑΛΛΟΣ»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2.   Ενημέρωση από Α/Δήμαρχο Τουρισμού  για το ταξίδι στο Λονδίνο

Εισηγητής Α/Δήμαρχος κ. Δ. Πρεντάνος

3.   Έγκριση 14ης αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2021(αρ.261/2021απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4.   Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2021 Δήμου Ληξουρίου (01-07-2021 έως 30-09-2021) (αρ. 250/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5.   Προτάσεις αναβάθμισης δημοτικού φωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

6.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη

Εισηγητής:  Α/Δήμαρχος κ. Ντιουάνι Γάλεμπ

7.   Έγκριση επέκτασης Φ.Ο.Π. (επαύξηση ισχύος παροχής 31009792 Πετριτσείου Λυκείου Ληξουρίου)

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Βολτέρας

8.   Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Γαλανός

9.   ‘Έγκριση υπογραφής συμφώνου συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία FORUM για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς- Ιθάκης με τον διακριτικό τίτλο: «ΚΕF-IGEOPARK FORUM»

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Γαλανός

10.   Ανάκληση της αριθ. 153/2021 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

11.   Έγκριση επιδότησης ενοικίου ειδικευμένου ιατρού παιδιατρικής που διορίσθηκε στο Γ.Ν. Ληξουρίου Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

12.   Λήψη απόφασης για ανανέωση αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

13.   Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Ληξουρίου στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και πληθυσμού – κατοικιών έτους 2021.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώσουν μέχρι 11-11-2021 την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους (διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης) στη συνεδρίαση.

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ