Λιμενικό Ταμείο: Λήψη απόφασης κατά της ποινικής δίωξης πολιτών για τις ανεμογεννήτριες - "Να παύσουν όλες οι διώξεις"

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 14:19

Λιμενικό Ταμείο: Λήψη απόφασης κατά της ποινικής δίωξης πολιτών για τις ανεμογεννήτριες - "Να παύσουν όλες οι διώξεις"

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΛΤΚ-Ι ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝNΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΑΜΗΣ.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας - Ιθάκης, προέβη σήμερα στην λήψη Απόφασης Δ.Σ προκειμένου να λάβει κατασταλτικό χαρακτήρα, η ποινική δίωξη των πολιτών που είχαν συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την εκφόρτωση ανεμογεννητριών στο λιμάνι Σάμης και συγκεκριμένα :

-Nα παύσουν όλες οι διώξεις

-Να ανακληθούν οι κλήσεις για εξέταση και

-Η εν λόγω υπόθεση να μπει στο Αρχείο.

                                                                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ