Ο Θεόφιλος Μιχαλάτος ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του γηπέδου των Τζαννάτων

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 15:25

Ο Θεόφιλος Μιχαλάτος ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του γηπέδου των Τζαννάτων

Εως τις 31 Μαρτίου 2020

Την αναστολή λειτουργίας του γηπέδου των Τζαννάτων έως τις 31 Μαρτίου 2020 αποφάσισε ο Δήμαρχος Αργοσοτλίου Θεόφιλος Μιχαλάτος , προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές που αυτό έχει υποστεί. 

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  η χρήση του Γηπέδου Τζαννάτων εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.

Δείτε εδώ την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%95%CE%9E46%CE%9C%CE%93%CE%A4%CE%A4-6%CE%A3%CE%98?inline=true