Γ. Μανωλάτος: "Να δικαστούν για εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 15:12

Γ. Μανωλάτος: "Να δικαστούν για εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)

Γράφει ο Γαβριήλ Μανωλάτος Καθηγητής Οικονομικών και Ανάπτυξης Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας διεθνής οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας, στη σταθερότητα των διεθνών συναλλαγών, στην εφαρμογή συναλλαγματικών διακανονισμών και στην απρόσκοπτη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου. Ιδρύθηκε το 1944 από τη «Νομισματική και Δημοσιονομική Διάσκεψη» του Μπρέττον Γουντς, πολιτεία των ΗΠΑ. Στη διάσκεψη έλαβαν μέρος οι 44 συμμαχικές χώρες κατά του «Γερμανο-Ιταλικού Άξονα». Το ΔΝΤ άρχισε να λειτουργεί από τον Μάιο του 1946 με 39 μέλη. Τα μέλη του ΔΝΤ αυξήθηκαν σε 67 το 1958, ενώ το 1967 έγιναν 106 και σήμερα απαριθμεί 186 μέλη. Η Ελλάδα υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του ΔΝΤ καταβάλλοντας 40 εκ. δολάρια στο αρχικό του κεφάλαιο για την ίδρυσή του.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, το ΔΝΤ έχει τους εξής κύριους σκοπούς:

- Την προώθηση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας.

- Τη διευκόλυνση και την ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου.

- Την εξασφάλιση συναλλαγματικής σταθερότητας μεταξύ των κρατών μελών του.

- Την εγκαθίδρυση ενός πολυμερούς συστήματος διεθνών πληρωμών.

- Τη μείωση των διαφόρων ανισορροπιών στο ισοζύγιο πληρωμών των κρατών μελών.

- Την εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης των κρατών μελών με τη διάθεση πόρων στις χώρες-μέλη που έχουν επείγουσες συναλλαγματικές ανάγκες.

Στις μέρες μας, το ΔΝΤ ασκεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Ελεγκτική λειτουργία ή λειτουργία επιτήρησης η οποία συνίσταται στην παρακολούθηση της οικονομικής και χρηματοδοτικής ανάπτυξης των κρατών. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχής εποπτεία του ΔΝΤ στα κράτη μέλη του, όσον αφορά στη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής, δημοσιονομικής και συναλλαγματικής πολιτικής τους.

- Δανειοδοτική λειτουργία κατά την οποία δανείζει τις χώρες με επείγουσες οικονομικές δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών.

- Λειτουργίες τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη παρέχοντας εκπαίδευση σε τομείς οικονομικής έρευνας και ανάλυσης.

Το ΔΝΤ είναι ένας από τους πιο γνωστούς και σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς. Πολλά λέγονται και γράφονται κατά καιρούς κατηγορώντας το για τους σκληρούς όρους που επιβάλλει κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, προκειμένου να τους χορηγήσει δάνεια. Έχει δεχτεί την κριτική κορυφαίων οικονομολόγων όπως, του νομπελίστα οικονομολόγου και πρώην προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζόζεφ Στίγκλιτς αλλά και άλλων προσωπικοτήτων.

Ο αείμνηστος συμπολίτης μας, Αντώνης Τρίτσης, εκφράζοντας την αντίθεσή του με την πολιτική του ΔΝΤ προς τις χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου, είχε πει, ότι οι υπεύθυνοι του ΔΝΤ θα έπρεπε να δικαστούν, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, από ένα διεθνές δικαστήριο ανάλογο εκείνου της Νυρεμβέργης.

Στο επόμενο άρθρο μας θα παρουσιάσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον άλλο συνεταίρο της Τρόικας, που μαζί με το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επιβάλουν τα μνημόνια και διαχειρίζονται την πτώχευσή μας...