«Κεφαλονιά, νησί για όλους»: Η Θέση μας για την Τουριστική Επιτροπή

«Κεφαλονιά, νησί για όλους»: Η Θέση μας για την Τουριστική Επιτροπή

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 09:07
Με τη 44/2019 απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την 7η Συνεδρίαση, στις 30.10.19, ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Τουριστικής Επιτροπής, ο οποίος προέβλεπε τη συμμετοχή 9 δημοτικών συμβούλων, του προϊστάμενου του Τμ. Τουρισμού, 9 εκπροσώπων φορέων και 5 ιδιωτών.

Σελίδα 1 από 3