Τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα για δασικές πυρκαγιές (video)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 13:52

Τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα για δασικές πυρκαγιές (video)

Τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα για δασικές πυρκαγιές

  1. Στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, προβήκαμε στη δημιουργία τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος.
  2. Το  εν   λόγω   μήνυμα   είναι   αναρτημένο   στην   ιστοσελίδα   του   Σώματος www.fireservice.gr, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  Twitter (διακριτικό "Πυροσβεστικό Σώμα")   στο Facebook και στο Youtube με όνομα προφίλ "Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας".
  3. Κατόπιν των παραπάνω, οι Υπηρεσίες του Σώματος να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να κοινοποιηθεί το τηλεοπτικό μήνυμα στο κοινό μέσω των τοπικών Μ.Μ.Ε.
  4. Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/ΑΠΣ.

Με εντολή Αχρηγού

Ο Συντονιστής Υποστήριξης ΠΣ Αναστάσιος Ι.Σωτήρχος Υποστράτηγος ΠΣ