Επιδότηση για εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 17:30

Επιδότηση για εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών

Ενημέρωση από την  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ


Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση-Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών υγείας και εργασίας επί του σκάφους, της υγιεινής των αλιέων, της ενεργειακής αποδοτικότητας σκαφών και μηχανών, των αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού και άλλες επενδύσεις) - Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με ημερομηνία έναρξης 10.10.2017 & ώρα 12.00 και ημερομηνία λήξης 10.01.2018 & ώρα 14.00

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας 26713-60643, 26713-60573 και 26713-60572.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣΦόρτωση…

Φόρτωση…