Ανακοίνωση απο την Περιφέρεια για τη Μεταφορά Μαθητών για το Σχολικό Έτος 2014-2015

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014 18:22

Ανακοίνωση απο την Περιφέρεια για τη Μεταφορά Μαθητών για το Σχολικό Έτος 2014-2015

Οι ανάγκες μεταφοράς μαθητών για το Σχολικό Έτος 2014-2015 θα καλυφθούν με τα δρομολόγια της τακτικής δημόσιας συγκοινωνίας και συμπληρωματικά με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί 28 λεωφορειακές γραμμές για την τακτική δημόσια συγκοινωνία ενώ έχουν διενεργηθεί τρεις διαγωνισμοί για την ανάθεση των διαδρομών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών. Αναλυτικά θα μεταφερθούν: 1600 μαθητές με Ειδικά Μαθητικά Δελτία, 600 μαθητές με δημόσια σύμβαση, για 250 από τους οποίους (ποσοστό 42%) έχουν ανατεθεί τα σχετικά δρομολόγια. Επίσης, θα μεταφέρονται δωρεάν από το ΚΤΕΛ περίπου 100 μαθητές που δεν δικαιούνται μεταφοράς λόγω χιλιομετρικών αποστάσεων.

Με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών έχουν ανατεθεί 48 από τα 113 δρομολόγια με ταξί και 6 από τα 14 δρομολόγια με λεωφορεία που έχουν προκηρυχθεί. Την επόμενη εβδομάδα, αφού καταγραφούν τα νέα αιτήματα από τις σχολικές μονάδες θα ακολουθήσει πρόσκληση για διαπραγμάτευση για τα δρομολόγια που δεν έχουν προκύψει ανάδοχοι.
Παρακαλείται το επιβατικό κοινό και δη

οι γονείς και οι μαθητές να επιδείξουν την ανάλογη κατανόηση στα προβλήματα που θα ανακύψουν, τα οποία σε κάθε περίπτωση, ευελπιστούμε ότι θα είναι προσωρινά. Μπορούν ν' απευθύνονται στους υπευθύνους των σχολείων, οι οποίοι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και τους μεταφορείς θα επιληφθούν των δυσκολιών που παρουσιάζονται.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ