Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων την Τρίτη 8/11

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016 19:52

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων την Τρίτη 8/11

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Αλυκές Ποταμού).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο - 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o : Οφειλή ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι. προς Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2o : 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2016 Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 3o : Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2016 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 10ης Τροποποίησης - Αναμόρφωσης (συμπληρωματική εισήγηση επί της υπ’ αρ. 17518/2016 απόφασης Π.Σ.) Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4o : Συμπλήρωση Προγράμματος Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου έτους 2016. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 5o : Πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής Π.Ι.Ν και περιφερειακών ενοτήτων 2017 για παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4276/2014 (30.7.2014, φεκ155/α΄) Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης για την κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 7o : Γνωμοδότηση για την ψήφο στους ομογενείς. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 8o: Τροποποίηση κατανομής υποέργων Περιφερειακών Ενοτήτων του έργου : Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ι.Ν – ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2015ΕΠ 522000. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 9o: Ενημέρωση για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ορισμός Εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 10o: Μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών τις Π.Ε . Κεφαλλήνιας και των Περιφερειακών γραφείων του Υπουργείου παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Χρήστος Μωραΐτης