Συνεδριάζει η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου με δύο θέματα

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 10:38

Συνεδριάζει η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου με δύο θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 όπως συμμετέχετε  την  Τετάρτη  01 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 17:30  στην 8η  τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αργοστολίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη  λαμβανομένου υπόψη την (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30.08.2021) εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2021.

     Εισηγητής: Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξής

2. Προτάσεις για δράσεις τουριστικής προβολής 2022

      Εισηγητής: Πρόεδρος Νικόλαος Κουρκουμέλης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής

& Δημοσίων Σχέσεων

Νικόλαος Κουρκουμέλης
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ