18 Σεπτεμβρίου 2021: Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς μπαίνουμε σε πρόγραμμα!


18 Σεπτεμβρίου 2021: Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς μπαίνουμε σε πρόγραμμα!

18 Σεπτεμβρίου 2021: Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς μπαίνουμε σε πρόγραμμα!

Η Program Day αποτελεί θεσμό στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς και πραγματοποιείται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, σε όλες τις μονάδες μας, για όλους τους μαθητές του Λυκείου.

Κάθε μαθητής σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Καθηγητή του διαμορφώνουν από κοινού ατομικό Πρόγραμμα Μελέτης.

Γράψου σήμερα και πραγματοποίησε τον στόχο σου!

Τηλ. 26710 29334.