Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας με μεγάλη εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα


Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας με μεγάλη εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα

Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας και λογοτεχνίας με μεταπτυχιακό στην Αγγλία και τριαντακονταετη πείρα στα καλύτερα ξενόγλωσσα σχολεία της Αθήνας , παραδίδει ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα online σε όλα τα επίπεδα. Αναλαμβάνει προετοιμασία για τα διπλώματα του Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE , IELTS) του Michigan (ECCE, ECPE, TOEFL) οπως και EDEXCEL TOEIC.

Τηλέφωνο 6974159853.
Καθημερινές 18.00-21.00 μμ.