Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου & Φοιτητές


Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου & Φοιτητές

Φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές, εμπειρία και ειδίκευση στην ειδική αγωγή, αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα, φυσικής, χημείας, μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, γενικής αγωγής και σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παραδίδονται μαθήματα και σε φοιτητές.

Τηλέφωνο: 6932022768.