Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 17:22

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα

Φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές, εμπειρία και ειδίκευση στην ειδική αγωγή, αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα, φυσικής, χημείας, μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, γενικής αγωγής και σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παραδίδονται μαθήματα και σε φοιτητές.

Τηλέφωνο: 6932022768