Έκθεση της Vicky Yiannoutsos στα Μεταξάτα: “Τα Δεινά της Περσεφόνης”

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013 14:08

Έκθεση της Vicky Yiannoutsos στα Μεταξάτα: “Τα Δεινά της Περσεφόνης”

Tα Δεινά της Περσεφόνης – Οι Τέσσερις Εποχές της Μετανάστευσης. Γέννηση, Χωρισμός, Επιθυμία, επιστροφή Η Έκθεση Θα λάβει χώρα στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού – Μεταξάτα Κεφαλονιάς. Σεπτέμβρης 2012. <Τα Δεινά της Περσεφόνης> είναι μία multi-media καλλιτεχνική εγκατάσταση με πολλαπλές εικόνες ταινιών και βίντεο που συγκεντρώθηκαν και δημιουργήθηκαν με πάνω από 20 χρόνια γυρισμάτων μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Ελλάδας.

Η καλλιτέχνις Vicky Yiannoutsos σχολιάζει <Τα Δεινά της Περσεφόνης >είναι ένα νέο κεφάλαιο σε ένα σώμα εργασίας, η οποία είναι σε εξέλιξη όλη μου τη ζωή, όπου συνεχίζω να επιλέγω την κινούμενη εικόνα για να εκφράσω την πολυπλοκότητα, τη σύγχυση, τον πλούτο και τη χαρά που προέρχεται από αυτούς που ζούν μεταξύ των πολιτισμών ".

Από την πρώτη επίσκεψή της στην Ελλάδα ως ένα νεαρό κορίτσι, η Βίκυ έχει εντοπίσει το μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης ως μεταφορά για την εμπειρία των μεταναστών. Το στοιχείο αυτό έχει υποστηριχθεί στο έργο της, με αποτέλεσμα τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ "Visible Passage", που είναι η αρχή του έργου «Scattered Seeds", η ταινία μεγάλου μήκους «Κore", καθώς και πολλές ιστορίες, ποίηση, περιοδικά και γράμματα . Μεταφράσεις έχουν αρχίσει για τα ημερολόγια που τηρούνται από τον πατέρα της από την άφιξή του στη Νέα Ζηλανδία, καθώς και επιστολών μεταξύ αυτού και των συγγενών του, στην Ελλάδα.

Με κλασικούς όρους, ο μύθος ενσωματώνει τους κύκλους των εποχών, τις φάσεις της γέννησης, του θανάτου, τη δραστηριότητα τους, το λήθαργο τους και τις φάσεις αναγέννησης στον αιώνιο κύκλο τους. Για την καλλιτέχνη, είναι μια αλληγορία για τον 20ο αιώνα μεταναστών, εμπειρία όπως αυτή που εκφράζεται μέσα από τα κουαρτέτα της Γέννησης, του Χωρισμού, της Επιθυμίας, της επιστροφής.

Όπως η Περσεφόνη, που απήχθη από τον Άδη στον Κάτω Κόσμο και λαχταρά να επιστρέψει στη μητέρα της, ο μετανάστης έχει απαχθεί από το Νέο Κόσμο. Χωρισμένος, πέρα από τον Ωκεανό, αυτός και η μητέρα του λαχταρούν ο ένας για τον άλλον. Αλλά, όταν η Περσεφόνη τρώει τους καρπούς του Κάτω κόσμου, αυτή είναι μη αναστρέψιμη αλλαγή, όπως είναι ο μετανάστης όταν μετέχει από τους καρπούς του Νέου κόσμου. Αν και η Πατρίδα καλεί, δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει μόνιμα – αλλά μάλλον προορίζεται μόνιμα για το ταξίδι μεταξύ των κόσμων, και, όπως και η μητέρα, είναι παγιδευμένος στη λαχτάρα.

Οι γενιές που ακολουθούν – οι νέοι σπόροι – έχουν κληρονομήσει αυτή την επιθυμία – αυτή την αγάπη ενός μακρινού πολιτισμού – μέσα από τη μουσική, τη γλώσσα, το φαγητό, το χορό και τις ιστορίες.

Η έκθεση για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, τον Ιούλιο του 2010. Nicolas Greanias (Ηνωμένες Πολιτείες Πρόξενος στη Νέα Ζηλανδία), οι οποίος παρακολούθησαν τα εγκαίνια έδωσε το χαρακτηρισμό «σοβαρή καλλιτέχνης με ένα ισχυρό όραμα".

Αυτό το μήνα η έκθεση θα προβληθεί σαν η «επιστροφή στην πατρίδα», η πρώτη επιστροφή της έκθεσης, όπου θα εγκαινιαστεί στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού στην Κεφαλονιά. Ένα από μακρού όνειρο για την καλλιτέχνη, η οποία είναι στην ευχάριστη θέση να δηλώνει ότι το έργο έχει «κληθεί πίσω» στα νερά του Ιονίου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής μαγνητοσκόπησης έγινε στο Ιόνιο νησί Καστός, γενέτειρα του πατέρα της.

"Φέρω σαν μοίρα μου δύο πολιτισμούς, δύο γλώσσες, δύο κόσμους.

Ανήκω και στους δύο. Δεν ανήκω σε κανένα.

Είμαι η Περσεφόνη, προορισμένη να περιπλανώμαι αιώνια ανάμεσά τους " Vicky Yiannoutsos

 

Persephone's Plight – The Four Seasons of Migration.
Birth, Separation, Yearning, Return
The Exhibition.

At the
Ionion Center for Arts and Culture – Kefalonia. September, 2012.
"Persephone's Plight" is a multi-media installation with multiple film and video images drawn form over 20 years of filming between New Zealand and Greece.
Artists Vicky Yiannoutsos comments "'Persephone's Plight' is a new chapter in a body of work, which has been in progress all my life, where I continue to chose the moving image to express the complexity, confusion, richness and joy that comes from living between cultures".

Since first visiting Greece as a young girl, Vicky has identified the myth of Demeter and Persephone as a metaphor for the migrant experience. This has underpinned her work, resulting in the shooting of the documentary "Visible Passage", the beginning of its follow-up work "Scattered Seeds", the feature film script 'Kore", as well as many stories, poetry, journals and letters. Translations have begun on the diaries kept by her father since his arrival in New Zealand, as well as letters between him and relatives, in Greece.

In classical terms, the myth embodies the cycles of the seasons-the phases of birth, death, their activity, their dormancy and the regenerative phases of their eternal cycle. For this artist, it is a metaphor for the 20th century migrant experience as expressed through the quartets of birth, Separation, Yearning, Return.
Like Persephone, abducted by Hades to the Underworld where she yearns to return to her mother, the migrant is abducted by the New World. Separated across the water, she and her mother yearn for each other. But, once Persephone eats the fruits of the Under world, she is irreversibly changed, as is the migrant when she partakes of the fruits of the New world. Though the Homeland calls, she can never permanently return – rather, she is destined to journey between worlds, and, like her mother, is trapped in yearning.
The generations that follow – the new seeds – inherit this yearning – this love of a distant culture – through music, language, food, dance and stories.

The exhibition was first mounted in Auckland, New Zealand, in July 2010. Nicolas Greanias (United States Consul in New Zealand) who attended opening night, described the work by "a serious artist with a strong vision".

This month the exhibition will have its first 'return home' viewing at the Ionian Centre for Arts and Culture on Kefalonia, Greece. This is a long-time dream for the artist, who is delighted that the work has been 'called back' to Ionian waters, as most of the Greek filming was done on the nearby island of Kastos, her fathers' birthplace.
" I carry two cultures, two languages, two worlds.
I belong to both. I belong to neither.

I am Persephone, destined forever to journey between them"
Vicky Yiannoutsos

 


Ετικέτες: