Λιμεναρχείο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου πρόγνωσης καιρού

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021 16:08

Λιμεναρχείο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου πρόγνωσης καιρού

Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου πρόγνωσης καιρού
ΣΧΕΤ: ΩΠ: 071415/04-21 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΕΚΣΕΔ/ΝΤ.

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το 07-04-2021/13:00 δελτίο πρόγνωσης καιρού ΕΜΥ/ΕΜΚ, που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητάς τους.-

Ο Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Αθανάσιος ΣΙΟΥΤΗΣ

Δελτίο πρόγνωσης καιρού ΕΜΥ 07 04 2021 1300 001