Το νέο ΔΣ του συλλόγου "Κόκκινος Βράχος"

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 10:08

Το νέο ΔΣ του συλλόγου "Κόκκινος Βράχος"

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΝΈΟΥ Δ.Σ.

Μετά τις αρχαιρεσίες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που αναδείχτηκε από τις εκλογές της 25ης Αυγούστου 2019, η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ. Σιμωτάτων "Ο Κόκκινος Βράχος" είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γερασιμούλα Κουρκουμέλη του Σταύρου
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Θωμάτος του Διονυσίου
Ταμίας: Αναστάσιος Μιχαλάτος του Γερασίμου
Γραμματέας: Κασσάνδρα Ευθυμιάτου του Γεωργίου
1ο Μέλος: Αριστείδης Κουρκουμέλης του Σταύρου
2ο Μέλος: Διονύσιος Μιχαλάτος του Ανδρέα
3ο Μέλος: Ευάγγελος Φραγκιστάτος του Δημητρίου

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.:

Αχιλλέας Θωμάτος του Θωμά
Παναγής Μιχαλάτος του Θεόφιλου

Εκ του Δ.Σ.