Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (UPD)

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 17:18

Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (UPD)

‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και αναγγελίας θυελλωδών ανέμων ’’.
ΣΧΕΤ.: α)ΩΠ: 251530/01-23 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΕΚΣΕΔ/ΝΤ.
β) ΩΠ:251610/01-23 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΕΚΣΕΔ/ΝΤ.

1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικών αναμεταβιβάζεται συνημμένα το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και η Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. 054/25-01-2023 και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητάς τους.-

Η A/Φ Φ

Υποπλοίαρχος Λ.Σ.
ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αικατερίνη

3 ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ 25 01 2023ΕΚΣΕΔ 251610 001