Το 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου ευχαριστεί τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022 12:47

Το 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου ευχαριστεί τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς

Ευχαριστούμε θερμά τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς για την ευγενική χειρονομία να καλύψουν οικονομικά τις υλικοτεχνικές ανάγκες της αίθουσας του Τμήματος Ένταξης του Σχολείου μας.

Η Διοίκηση των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς με κοινωνική ευαισθησία έχει επανειλημμένα  προσφέρει  στήριξη στις αυξημένες ανάγκες των μαθητών και μαθητριών μας.

Εκ μέρους του Συλλόγου διδασκόντων,

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Βουτσινάς