Δήλωση - Τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΕΛΜΕ-ΚΙ στη συνεδρίαση της ΓΣ του Κέντρου Πρόληψης «Απόπλους»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 02 Απριλίου 2013 09:52

Δήλωση - Τοποθέτηση  του εκπροσώπου της ΕΛΜΕ-ΚΙ στη συνεδρίαση της ΓΣ του Κέντρου Πρόληψης «Απόπλους»

α) Σχετικά με τις εγκρίσεις των Οικονομικών Απολογισμών που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη:Επαναλαμβάνουμε ότι ψηφίζουμε λευκό. Διευκρινίζουμε ότι αυτό δεν αποτελεί κανενός είδους μομφή για κακή διαχείριση του ΔΣ (υπερψηφίζουμε την απαλλαγή του ΔΣ από διοικητικές ευθύνες). Η ψήφος μας συνιστά πολιτική πράξη για την ανάγκη αναβάθμισης της παρέμβασης του Κέντρου. Αντίστοιχα ψηφίζουμε λευκό για το νέο προϋπολογισμό. β) Ζητάμε να περιληφθεί στους απολογισμούς το παρακάτω διεκδικητικό πλαίσιο:


Τα Κέντρα Πρόληψης πρέπει να χρηματοδοτούνται από το κράτος κατά 100% και όχι κατά 50% όπως ισχύει σήμερα. Η κυβέρνηση να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια για τη λειτουργία τους. Να φροντίσει για την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Υγείας και τη στράτευση όλου του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού μιας σειράς κοινωνικών δομών στην ενιαία στρατηγική μιας αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης. Να δημιουργηθεί στο Νομό «στεγνό» θεραπευτικό κέντρο για τα ναρκωτικά. Να εξαιρεθεί το προσωπικό των Κέντρων από κάθε μορφής εργασιακής εφεδρείας. Καμία υποκατάσταση της μόνιμης σταθερής εργασίας με την ελαστικοποιημένη των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεσα Περιφέρεια και Δήμος Κεφαλονιάς να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Θεωρούμε ότι οι θέσεις μας επικαιροποιούνται. Ο Νόμος «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», με δούρειο ίππο τα άρθρα για την επιεική μεταχείριση εξαρτημένων ατόμων που διέπραξαν αδικήματα, στοχεύει στη γενίκευση της υποκατάστασης, στην προώθηση της ιδιωτικοποίησης των δομών πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.
γ) Σχετικά με τη στάση της αντιδημάρχου κ. Αθηνάς Αυγουστάτου (εκπρόσωπος πρώην ΤΕΔΚΙ) και του κ. Δημήτρη Φιοραβάντε (εκπρόσωπος Δήμου Κεφαλονιάς):

Δε μπορεί να κινείστε σε δύο ταμπλό. Ή ο Δήμος Κεφαλονιάς, όπως ισχυρίζεται η κ. Αυγουστάτου, έχει χρήματα και αρκεί να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει εγγραφή (τροποποίηση) στον προϋπολογισμό, οπότε καταγγέλλουμε τη Δημοτική Αρχή για έλλειψη της απαραίτητης προτεραιότητας ή δεν υπάρχουν χρήματα, οπότε καταγγέλλουμε τη Δημοτική Αρχή για την ευθυγράμμισή της με την περίφημη αποκέντρωση, που νομοτελειακά θα είχε αυτές τις συνέπειες. Ο κ. Φιοραβάντες, μετά την ανεξαρτητοποίησή του και ενώ παραμένει εκπρόσωπος του Δήμου στον «Απόπλου», ζητά εξώδικο προς το Δήμο, για μη ανταπόκριση σε συμβατικές υποχρεώσεις. Η λύση όμως θα είναι πολιτική και όχι δικονομική. Υπερψηφίζουμε το αίτημα για συζήτηση στο ΔΣ Κεφαλονιάς.


Γεωργόπουλος Διονύσης,


εκπρόσωπος ΕΛΜΕ-ΚΙ στη ΓΣ και το ΔΣ του «Απόπλου»