Πρόγραμμα λειτουργίας Αγροτικών Ιατρείων Λειβαθούς

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 12:33

Πρόγραμμα λειτουργίας Αγροτικών Ιατρείων Λειβαθούς

O Αγροτικός Ιατρός  θα βρίσκεται στον Καραβάδο  Λειβαθούς  την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών  μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).


O Αγροτικός Ιατρός  θα βρίσκεται στα Σβορωνάτα Λειβαθούς  την Παρασκευή  23 Ιουλίου  2021 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών  μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).


O Αγροτικός Ιατρός  θα βρίσκεται στις Κεραμειές  Λειβαθούς  την Δευτέρα  26 Ιουλίου  2021 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών  μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).
fraport-mobile