Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Άγιος Δημήτριος-Βιλατώρια

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021 11:51

Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Άγιος Δημήτριος-Βιλατώρια

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό  Ν. 44 (Άγιος Δημήτριος-Βιλατώρια), λόγω εκτέλεσης έργων.

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής  Αστυνομίας  » .

     δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής Αστυνομίας  » .

     ε)  Το υπ’ αριθμ’ 44737/11227 από 10-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της   Π.Ε. Κεφαλληνίας.   

     στ) Την υπ’ αριθμ’ 7173/21/1185788 από 11-6-2021  αναφορά του Α.Τ. Παλικής.

     και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο 

 α) Την προσωρινή εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πεζών και  όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Ν. 44 (Άγιος Δημήτριος-Βιλατώρια) για το χρονικό διάστημα από 14-6-2021 και ώρα 07:00΄ έως και τις 4-7-2021 και ώρα 19:00΄, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου <<Συντήρηση και Αποκαταστάσεις Οδικού Δικτύου Παλικής>>.

 β) Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, η οποία θα είναι συνεχής, για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, θα αρχίζει από την διασταύρωση της υπ’ αριθμ’ 44  Επαρχιακής Οδού με την υπ’ αριθμ’ 39 Επαρχιακή Οδό ( Θηνιά-Λιβάδι-Ληξούρι) στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου, για μήκος 3,9 χλμ. Περίπου με κατεύθυνση προς Βιλατώρια, έως και το σημείο (γεφύρι) που διασταυρώνεται με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην Κοινότητα Σκινέα.   

Άρθρο 2ο  

       Οι εναλλακτικές οδοί πρόσβασης θα είναι οι εξής:

α) Μέσω των υπ’ αριθμ’ 39,42 και 43 Επαρχιακών Οδών και ποιο συγκεκριμένα δια μέσω Αγίου Δημητρίου-Υπαπαντής-Δελλαπορτάτων-Σκινέα- Γεφύρι Επαρχιακής Οδού Ν. 44.

β) Μέσω των υπ’ αριθμ’ 39,42,40 και 43 Επαρχιακών Οδών και πιο συγκεκριμένα δια μέσω Αγίου Δημητρίου- Ληξουρίου-Αγίου Βασιλείου-Μονοπολάτων-Σκινέα- Γεφύρι Επαρχιακής Οδού Ν. 44.     

Άρθρο 3ο

Ο ανάδοχος του έργου παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης (ρυθμιστικές-αναγγελίας κινδύνου & πληροφοριακές) , καθώς και για την λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας » και  τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Α.Τ. Παλικής).  

Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

 -Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

 Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις    του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 6ο

  Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Παλικής το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την αποκατάσταση της βατότητας της οδού  και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-   

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Γεώργιος Δ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

Αστυν. Διευθυντής 
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

fraport-mobile