Γιώργος Παυλάτος: «Πρώτες εντυπώσεις από το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 02 Φεβρουαρίου 2013 11:08

Γιώργος Παυλάτος: «Πρώτες εντυπώσεις από το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Με αφορμή την παρουσίαση, από τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο του σχεδίου «Αθηνά» για την «αναδιάρθρωση» της Ανώτατης Εκπαίδευσης,επισημαίνουμε τα εξής: Από μια πρώτη σύντομη εξέταση του σχεδίου διαπιστώνουμε ότι δε γίνεται καμία επανάσταση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης παρά μόνο μια κοπτοραπτική οικονομοτεχνικού χαρακτήρα σε μια προσπάθεια να εξισορροπηθούν τοπικά συμφέροντα και ακαδημαϊκά κατεστημένα.Στεκόμαστε με ιδιαίτερη ανησυχία στον «προτεινόμενο» μετασχηματισμό των τμημάτων Δομικών Έργων – Έργων Υποδομής και Τοπογράφων των Τ.Ε.Ι σε ένα Τμήμα και μάλιστα με μη δοκιμή ονομασία.

Ο εμπνευστής του εγχειρήματος αυτού πρέπει να είναι άσχετος με το αντικείμενο.

Το σχέδιο δεν εξυπηρετεί την αρχική φιλοσοφία του Ν.4009/2011, αφού ούτε αναδιάρθρωση επιφέρει επί της ουσίας, ούτε θεραπεύονται οι παθογένειες του υφιστάμενου ακαδημαϊκού πλαισίου, πολύ δε περισσότερο δεν θα επιτευχθεί οικονομία κλίμακος, όπως πιθανά προσδοκά η κυβέρνηση.
Υπάρχει ατολμία ακόμη και για τα αυτονόητα, όπως οι ονομασίες των σχολών ή των τμημάτων. Διατηρούνται, σε επίπεδο τμημάτων, απίστευτες υπερεξειδικεύσεις σε αρκετά επιστημονικά πεδία.

Οι συνενώσεις Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι στην Αττική, όπως αυτές προβάλλονται, θα οδηγήσουν σε δαιδαλώδη υπερ-Ιδρύματα, χωρίς την αναγκαία ευελιξία και προσαρμογή στις διεθνείς εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Γενικότερα σε ότι αφορά στον τεχνολογικό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι εμφανές από το σχέδιο, ότι υπάρχει έλλειψη οράματος και γνώσης των πραγματικών προβλημάτων που ταλανίζουν τα ιδρύματα και τους πτυχιούχους αυτού του χώρου.
Δεδομένου ότι το σχέδιο δεν παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για τον μετασχηματισμό των τμημάτων και τις συγχωνεύσεις, στις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε τις θέσεις μας πιο αναλυτικά στο βαθμό που υπάρξουν νεότερα στοιχεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ

ΗΛ/ΓΟΣ-ΗΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε


Ετικέτες: